تبلیغات

پشتیبانی

دخی پینک☺☻ - ...............
اینجا دنیای دخترونه من

...............

چهارشنبه 29 مرداد 1393 09:26 ب.ظ

نویسنده : آیدا

ما از وحشتـــــ فرامــــوش کردن دیــــگران استـــ که عکــــس آنها را به دیـــوار می کوبیم

یا روی طاقــــچه می گذاریم ؛

یکــ وفــــاداری کاذبــــــ...

خود ما به عـــکس هایی که به دیوارهـــای اتاقمان می کوبیم نگــــاه نمی کنیم ،

یا خیلی "به ندرتـــــ و تصادفا" نگاه مـــــیکنیم .

ما به حضــــــور دائم و به چشــــــم نیامدنی آن ها عادتــــــــ می کنیم.

عکــــس ، فقط برای مهـــمان است...

این را یادتان باشد که ذره یی در قلبــــــ ، بهتر از کوهــــــی بر دیوار است .


چیدمان قاب عکسها
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 29 مرداد 1393 09:27 ب.ظقالب های بروبکس