تبلیغات

پشتیبانی

دخی پینک☺☻ - من دخترم...
اینجا دنیای دخترونه من

من دخترم...

چهارشنبه 29 مرداد 1393 09:30 ب.ظ

نویسنده : آیدا
مَن از نَســــل لِـــــیلی ام...
مَن از جِنـــس شــــیرینَم...
مَن دُخــــــترم...
با تمام حساســـیت های دُخترانه ام...
با تَلنگری بارانـــی میشوم...
با جُـــــمله ای رام میشوم...
با پُــــــشت کردنی ویــــــران میشوم...
به راحَتی وابَــــــسته میشوم...
با پیــــــروزی به اُوج میرسم...
هنوز هم با عروسَـــــــکهایم حَرف میزنَم...
هنوزم هَم برایِشان لـــالـــایی میخوانَم...
من دُخـــــترم...
پُر از راز...
هرگز مرا نَخواهی دانِــــست...
هرگز سَرچِشــمه اَشکــــــهایم را نمی یابی...
هرگز مرا نِمیفَــــهمی...
مَگر از نَـــــــسلم باشی...
مَگر از جِنــــسم باشی.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 29 مرداد 1393 09:31 ب.ظقالب های بروبکس