تبلیغات

پشتیبانی

دخی پینک☺☻ - اره اینجوریاس
اینجا دنیای دخترونه من

اره اینجوریاس

چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394 01:55 ب.ظ

نویسنده : آیدا

دخــتر بودלּ یعنے کفش هاے پاشنه بلند
دخــتر بودלּ یعنے لاک هاے رنگا ورنگ
دخــتر بودלּ یعنے یه گوشے پر از آهنگ
دخــتر بودלּ یعنے جواهرات قشنگ
دخــتر بودלּ یعنے کمدے پر از شال
دخــتر بودלּ یعنے وبلاگ داشتלּ
دخــتر بودלּ یعنے به پسرآ محل نگذاشتלּ
دخــتر بودלּ یعنے بے خــیال دنیآ
دخــتر بودלּ یعنے مجلس هاے دخــترونه
و در آخــر :
دخــتر بودלּ یعنے دنیآے صـــــــورتے
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -قالب های بروبکس